مانیفست ائتلاف “برای فردا ” در حوزه فولاد

- افزایش سهم بخش خصوصی از بازار فولاد داخل یکی از دیدگاههای ائتلاف برای فردا در بخش فولاد است

امروزه صنایع زیر بنایی در اقتصاد جهانی نقش اساسی بازی می کند . صنعت فولاد نیز به عنوان یکی از همین موارد مطرح است به طوریکه از فولاد به عنوان “صنعت مادر” یاد می شود. نقش داشتن فولاد در بیشتر صنایع اعم از خودرو سازی تا صنایع ساختمانی و … اهمیت این صنعت را برای همگان روشن می سازد.

نگاهی به توسعه اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان بیانگر این حقیقت است که در تمام این کشورها صنایع فولادی از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده اند به طوریکه رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور ، با رشد تولیدات فولاد این کشور همزمان شد . به طوریکه امروزه چین تقریبا تولید نیمی از فولاد جهان را عهده دار شده است.

تولید فولاد در ایران نیز طی سالهای گذشته از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده است اما باید این رشد با حمایت همراه شده و در کنار تقویت تولیدات نقاط ضعف نیز پوشانده شود تا بتوانیم به طور کامل به خود کفایی در تولید فولاد و در گام بعدی ورود به لیست کشورهای صادر کننده برسیم.

صنعت فولاد کشور نیز با توجه به گسترش روزافزون صنایع مبتنی بر ساخت و ساز و ضرورت بهره‌گیری از تجهیزات زیربنایی روز، در سالیان اخیر شاهد آن بوده که رقابت دولتی از میدان انحصاری رفته‌رفته خارج شود و حرکت به سمتی که فضایی برای تنفس بخش خصوصی نیز فراهم گردد، در دستور کار قرار گیرد.

صنعت فولاد در کشور ما به دلیل وجود گنجینه‌های پنهان منابع خدادادی از یک‌سو و نیروی کار تحصیل‌کرده و مجرب از سویی دیگر می‌تواند شالوده اقتصاد ایران اسلامی را محکم‌تر از قبل کند. تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ برای انجام پروژه‌های بین‌المللی و فعال‌سازی بیش از پیش ظرفیت‌های صادراتی به یقین، اهدافی تحقق یافتنی است که در مسیر عملیاتی شدن آنها اتاق بازرگانی در حکم یک پارلمان برای بخش خصوصی، می‌تواند صاحب نقش باشد. ائتلاف« برای فردا» در برنامه‌های خود متصور است که ضمن حمایت از حقوق معنوی بخش خصوصی شرایطی را فراهم سازد که حقوق مصرف‌کنندگان نیز تامین گردد.

۱۰  دیدگاه ائتلاف « برای فردا » در حوزه صنعت فولاد به قرار زیر است:

  • ایجاد زمینه لازم برای توسعه و تقویت تولیدات فعلی و رفع نقاط ضعف به منظور رسیدن به خود کفایی کامل.
  • افزایش سهم بخش خصوصی از بازار فولاد داخل.
  • تعامل با تولید کنندگان سنگ آهن در جهت استفاده از توانمندی های موجود در این بخش و ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی.
  • رایزنی‌های گمرکی برای مدیریت واردات و صادرات
  • روزآمدسازی الگوهای تولید و بازاریابی صادرات‌محور با بهره‌گیری از دانش روز جهانی و استفاده از تجربیات کشور ها و شرکت های توانمند در صنعت فولاد
  • استفاده از تکنولوژی روز و دانش بنیان برای دستیابی به افزایش تولید.
  • ظرفیت‌سازی برای افزایش صادرات پایدار
  • بستر‌سازی به‌منظور توانمندسازی تولیدکنندگان، مطابق بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی با رویکرد ایجاد کنسرسیوم‌های فرامنطقه‌ای
  • فضاسازی برای حل مشکلات تسهیلات تولیدکنندگان فولاد
  • بازاریابی مناسب برای دست یابی به بازار های جدید منطقه ای و جهانی با استفاده از نیاز بازارهای هدف و تولید در راستای نیاز بازار