مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در  حوزه سرمایه‌گذاری‌ خارجی

در پس همه کشور‌های جهان برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی که خود باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم یا مهار کردن تورم خواهد شد، جذب سرمایه‌گذاری را توصیه و تشویق می‌کنند. یکی از ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری فارغ از مسائل ثبات اقتصادی و سیاسی که همواره مهم است مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به سرمایه ‌گذاران است که حدود ۴۰ تا ۶۰% از پروژه ها را بانکها با بهره ای معادل یکی دو در صد بالاتر از تورم هر کشور تسهیلات برای ایجاد صنعت و تولید اختصاص و زمان متعادل یکی دو در صد بالاتر از تورم هر کشور تسهیلات برای ایجاد صنعت و تولید اختصاص و زمان باز پرداخت تسهیلات نیز ۱۰-۱۵ سال برای پروژه ها و صنعت است متاسفانه در ایران وام‌های طویل المدت بشدت کمیاب و ضمنا میزان اعطای تسهیلات هم در حد ۳۰-۴۰% پروژه  است که خود باعث کاهش علاقمندی به سرمایه‌گذاری در صنعت شده است.

متاسفانه وامهای کوتاه مدت ۶ ماهه با سودهای بالا باعث می شود که بازده پروژه ها و از طرفی سود دهی شرکتها مواجه با ارقام پایین تر از تورم حاصل شود که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است و باعث شده معضلات اشتغال را افزایش و تولید ناخالص داخلی رشدهای منفی حاصل شود. برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی باید بانک‌های صنعتی با اعطای وام‌های طویل المدت و با سود کمتر از تورم وارد عمل شوند و مابه التفاوت سود را از محل سودهای حاصله که شرکت‌ها حاصل خواهند کرد در سال‌های تولید، وزارت دارائی از محل وصول مالیات حاصل کند.

در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ ، متاسفانه ایران از ارقام بسیار پایینی نسبت به امکاناتی‌ که در مملکت هست، حاصل کرده است. چنانچه جذب سرمایه‌گذاری بخواهد عملی‌ شود که تمام ممالک دنیا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانسته‌اند‌ رشد‌ اقتصادی بالای ۶-۷% حاصل کنند، نمونه آن در‌ دهه اخیر چین – ترکیه.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی چند مؤلفه دارد که:

  • اولا ورود سرمایه و ارز خارجی به کمک ارزهای مورد نیازاقتصاد ما خواهد بود و تحمیلی به ارزحاصله درمملکت نخواهد شد.
  • دوما ماشین آلات و تکنولوژی جدید با کیفیت بالا وارد کشور می شود.
  • سوما با ارتباطات بین المللی که شرکت‌های خارجی دارند نسبت به فروش کالاهای تولیدی با کیفیت بالا برای صادرات شبکه توزیع قوی و بین المللی دراختیارآنها است و سهولت صادرات کالای ایرانی را میسر می سازند البته به علت تحریم‌ها که درچند سال اخیر داشته ایم سرمایه‌گذاران خارجی کمتر علاقمند به سرمایه‌گذاری شده‌اند.

ولی ما انتظارداریم که در زمان پس از تحریم سریعا جذب سرمایه‌گذاری خارجی دربرنامه‌های دولت تدبیر و امید قرارگرفته و همه امکانات لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی چه ایرانیان خارج کشور و چه خارجیان فراهم، که باعث شود سرعت رشد اقتصادی را افزون نمائیم.