مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه حمل و نقل

دیدگاهها و انتظارات ائتلاف ” برای فردا ” از اتاق آینده در بخش حمل و نقل به شرح زیر اعلام می شود:

  1. تسهیلات قوانین ترانزیت در امر حمل و نقل به ویژه در بخش زمینی و دریایی
  2. اعتمادسازی بخش گمرک به متولیان حمل و نقل در بخش اظهار بخ ویژه اظهارات به عنوان صاحب کالا ( زمانی که شرکت حمل و نقل به عنوان نماینده صاحب کالا در عملیات ترانزیت داخلی و خارجی عمل می کند. )
  3. صدور کارتهای عضویت شرکتهای حمل و نقل خوشنام ( سابقه فعالیت ) بمدت ۳ الی ۵ سال
  4. تبدیل تضمینات مربوط به اخذ کارنه تیر از روش تضمین نقدی به تضمین وثیقه ای برای شرکتهای با فعالیت حداقل ۱۰ سال و عدم وجود تخلفات کارنه تیر
  5. پیگیری مطالبات شرکتهای حمل و نقل در چارچوب قانونی از شرکتهای بیمه گر در بخشهای مسئولیت مدنی شرکتها.
  6. تشکیل کنفدراسیون حمل و نقل فعال در بخش تشکلهای اتاق ایران و یکپارچه کردن کانون ها و انجمن های حمل و نقل کشوری