مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی

دیدگاهها و درخواست های ائتلاف ” برای فردا ” در بخش صنف صنایع غذایی و تبدیلی از اتاق تهران به شرح زیر اعلام می شود:

  1. قیمت گذاری مناسب و متعادل برای خرید گندم، قیمت آرد و ارائه نان به مردم.
  2. محدودیت ارائه راهکارها برای محدودیت قیمت مواد تمام شده غذایی از خارج کشور بالخصوص شکلات و روغن.
  3. ارائه تسهیلات برای شالیکوبی ها به منظور پایین آوردن قیمت برنج داخلی.
  4. ارائه خدمات و کمک های بین المللی برای ارتباط با بانک های خارج از کشور.
  5. کمک به کم کردن مداخله دولت در قیمت گذاری محصول نهایی.