مانیفیسیت ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه ریخته‌گری

دیدگاههای ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه ریخته‌گری از اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر اعلام می شود:

  1. استفاده از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جهت رونق بخشیدن به بازار
  2. حذف ضرورت داشتن کارت بازرگانی برای فعالیت‌های اقتصادی و در صورت عدم امکان حذف تسلیم مفاصا حساب‌ها از شرایط صدور کارت بازرگانی
  3. تلاش برای اعلام سیاست‌های افزایش قیمت ارزی صنایع در بلند مدت
  4. محدود کردن واردات کالای رقیب با سیاست‌های تعرفه ای