مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه صادرات انرژی

افزایش ۵ میلیارد دلاری سرمایه صندوق ضمانت از جمله پیشنهادات ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه صادرات انرژی از اتاق آینده عنوان شده است.

١- تصمیمات در حوزه صادرات انرژی با حضور تشکل های این حوزه باشد.

٢- سرمایه بانک توسعه صادرات به حداقل ١۵ میلیارد دلار جهت افزایش پتانسیل فاینانس درکشورهای هدف ارتقا یابد.

٣- سرمایه صندوق ضمانت به حداقل ۵ میلیارد جهت پوشش ریسک های تجاری و سیاسی افزایش یابد.

۴-بیمه صندوق برای پروژه ها اجباری گردد و این بیمه از طرف دولت هم به نظام بانکی بجای وثیقه پذیرفته شود.

۵- دولت با دیپلماسی اقتصادی از بنگاه های ایرانی که در مناقصات کشورهای هدف برنده می شوند حمایت کند تا پروژه ها ابلاغ شوند.

۶-دولت اجازه دهد در ارتباط به فعل کردن ظرفیت انرژی منطقه در راستای تبدیل ایران به هاب منطقه ( تبادل گاز و برق ) تشکلها و بخش خصوصیی نقش داشته باشند.

٧- جایزه صادراتی برای خدمات فنی مهندسی و کالاهای ساخت داخل متناسب با میزان ارزش افزوده تخصیص و پرداخت شود تا امکان رقابتی شدن کالاهای ایرانی  و برنده شدن در مناقصات فراهم شود.