میثاقنامه “ائتلاف برای فردا” با تشکل‌های اتاق

تشکلهای اقتصادی، کانونهای تخصصی اندیشه و اقدام در زیر چتر اتاق هستند. ارتباط بین اتاق و تشکل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا انبوهی مشکلات بخش خصوصی کشور ایجاب می‌کند که این دو در یک رابطه هم افزا و حرکت همسو به پیگیری و رفع مشکلات سرعت و کیفیت ببخشند. ما باور داریم که شرط لازم برای مدیریت مؤثر و موفق اتاق بازرگانی در دوره آینده، داشتن و ساختن تشکل‌هایی قوی می‌باشد. از این روی کمک به تشکل‌ها و همکاری با آنها را یک سرمایه گذاری مطمئن و پربازده می‌شماریم که برونداد آن در نهایت، سربلندی اتاق فردا نزد اعضای خود و سایر ذینفعانش خواهد بود. در این راستا میثاق “ائتلاف برای فردا” با تشکل‌ها چنین خواهد بود:

ائتلاف برای فردا:

 1. تشکلهای اقتصادی را نهادهای تخصصی حوزه های مختلف کسب و کار می‌داند و با تقسیم کار بین اتاق و آن‌ها، به کار تخصصی و حرفه‌ای پشتوانه می‌دهد.
 2. با افزایش تلاش و بهبود کارایی اتاق در پیگیری و حل مشکلات محیط عمومی کسب و کار، مانند مسائل مالیاتی، تآمین اجتماعی، گمرکی و امثالهم، مجال تمرکز بیشتر بر مشکلات محیط تخصصی کسب و کار را برای تشکل‌ها فراهم می‌کند.
 3. در اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در رفع موازی کاری‌های تشکلی با جدیت بیشتری تلاش و پی گیری می‌نماید و با اعتقاد به اینکه مرجع ثبت تشکل‌های اقتصادی تنها اتاق باید باشد، در جهت نیل به این هدف گام‌های اساسی بر خواهد داشت.
 4. برقراری و تقویت ارتباط تشکل‌ها با همتایانشان در سایر کشورها را در تعاملات بین المللی اتاق دنبال می‌کند.
 5. تشکیل و توسعه تشکل‌های بالادستی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) را به منظور تقویت انتظام بین صنفی و ارتقاء سطح مذاکره و چانه زنی بخش‌های مختلف اقتصاد با حاکمیت، سرعت می‌بخشد.
 6. به ترویج و ارزشمند نمودن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها کمک می‌کند، به نحویکه پوشش تشکل‌ها بر فعالان اقتصادی حوزه مربوطه افزایش یابد.
 7. به منظور تأمین پایدار منابع مالی مورد نیاز تشکل‌ها، ضمن توسعه حمایت‌های اتاق، برای ایجاد منابع جدیدتر و قائم به فعالیت تشکل برنامه‌ریزی می‌کند.
 8. ضمن اینکه بخشی از کارهای اتاق را به تشکل‌ها می‌سپارد، برای واگذاری تصدیگری‌های دولت مانند نظارت، کنترل و صدور مجوزها، فعالیت‌های ترویجی، تنظیم مقررات تخصصی و مانند این‌ها، به تشکل‌ها تلاش می‌کند.
 9. با این تفکر که مدیریت تشکل‌ها، به منزله سازمان‌های غیر انتفاعی، کاری تخصصی و حرفه‌ایست، در تربیت و آموزش تخصصی مدیران تشکل‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
 10. برای یکپارچه کردن صدای بخش خصوصی، سازوکار مدیریت تضاد منافع، بین تشکل‌های مختلف را در اتاق بوجود می‌آورد.
 11. در مسیر تقویت بنیه علمی و کارشناسی در درون تشکل‌ها، از آنها در انجام کار کارشناسی و اتخاذ رویکرد حل مشکل، حمایت مادی و معنوی می‌کند.
 12. نمایندگی اتاق را در شوراها و مجامع دولتی و حکومتی، به تناسب موضوع و مبحث، به تشکل‌ها تفویض می‌کند.