گزیده اهداف و رویکردهای ائتلاف برای فردا

 

 • حذف پرداخت یک در هزار فروش توسط دارندگان کارت بازرگانی
 • حذف تدریجی کارت بازرگانی از فرایند تجارت خارجی کشور
 • حذف تدریجی پرداخت سه در هزار سود مشمول مالیات توسط دارندگان کارت بازرگانی
 • تغییر قانون اتاق بازرگانی و فراگیر کردن عضویت بنگاههای بخش خصوصی در اتاق، به نحویکه اتاق از طریق حق عضویت پرداختی اعضا منابع لازم برای بودجه خود را بدست آورد
 • پی گیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با نگاه رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانکاران
 • پی گیری اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه، در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای این سازمان بر کارفرمایان
 • پی گیری اصلاح قانون امورگمرکی و آئین نامه آن برای کاهش موانع موجود، سرعت بخشیدن به فرایند امور گمرکی و کاهش هزینه های مترتب به صاحب کالا به واسطه قانون و آئین نامه موجود
 • ایجاد واحد مشاوره حقوقی در اتاق تهران برای ارائه خدمات مشاوره به بنگاههای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی عضو اتاق
 • راه اندازی سامانه ارتباط مستمر با اعضای اتاق، به نحویکه اطلاع رسانی فراگیر به همه اعضای اتاق در خصوص فرصتهای تجاری، هیاتهای ورودی و اعزامی و سایر اطلاعات ارزشمند به لحظه انجام پذیرد
 • راه اندازی خدمات مشاوره و توانمند سازی اعضای جوان و جدید اتاق
 • کم کردن هزینه اعضای اتاق از طریق عقد قراردادهای جمعی با تخفیف ویژه برای اعضا، به نحویکه ارزش افزوده ارائه خدمات مستقیم اتاق به اعضا، از مبالغ پرداختی ایشان به اتاق بیشتر گردد.
 • استفاده از افراد خبره و توانمند در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی برای افزایش ضریب حمایت از اعضای اتاق در این هیأتها
 • تلاش برای سهیم شدن اتاق در نمایشگاه بین المللی تهران برای ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به اعضای خود
 • رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران
 • راه اندازی باشگاه اعضای اتاق به قصد تقویت ارتباط بین اعضاء، ضمن ارائه خدمات رفاهی و تفریحی
 • شبکه سازی تجاری بین اعضای اتاق در جهت پیوند زدن توانمندیهای اعضا و تقویت همکاری درون بخش خصوصی
 • راه اندازی واحد پایش بخشنامه ها و مقررات برای اطلاع رسانی سریع آنها به اعضا و همچنین پی گیری اصلاح موارد مخل کسب و کار
 • مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه های فسادزا و تلاش برای اصلاح آنها، بالا بردن سطح آگاهی اعضا در خصوص نحوه مواجهه با فساد و پی گیری موارد شایع
 • همکاری با سازمانهای ذیربط شهر تهران برای کاهش آسیبها و اختلالات مهم شهر تهران، مانند آلودگی هوا، ترافیک، آسیبهای اجتماعی و امثالهم
 • پی گیری اصلاح نظام تأمین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تأمین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط
 • تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب و کار (Doing Business) با هدف افزایش سهولت کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور و افزایش جذابیت سرمایه گذاری خارجی در کشور
 • تلاش برای اصلاح مسیر خصوصی سازی و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور
 • استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای حل مشکلات و مسائل مهم فعالان اقتصادی و خارج ساختن آن از فرایند محوری
 • مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پایش و گزارشگری موارد عدم توجه و تمکین به این قانون