بیشترین واجدان شرایط رای دهی برای تهران

انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی در حالی ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود که با توجه به شرایط اعلام شده از سوی انجمن نظارت بر انتخابات،‌ ۲۵ هزار و ۱۰۹ نفر برای رای دهی در سراسر کشور واجد شرایط هستند.

در تهران ۱۰ هزار و هفتاد نفر می‌توانند در انتخابات پارلمان بخش خصوصی شرکت کنند. اصفهان با یک هزار و ۳۲۶ نفر و مشهد با یک هزار و۲۵۸ نفر پس از تهران بیشترین واجدان شرایط را در خود جای داده‌اند. در این خصوص یاسوج با ۷۱ نفر واجد شرایط کمترین رای دهنده را در انتخابات خواهد داشت.