حمایت بیش از 60 اتحادیه و انجمن صنفی از ائتلاف برای فردا در انتخابات اتاق تهران

حامیان گروه ائتلاف برای فردا : دوشنبه‎هجدهم‎اسفندماه؛مصلی‌تهران همه‎می‎آییم

در پی اعلام رسمی اهداف و برنامه های گروه ائتلاف برای فردا در هشتمین  دوره  انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، تاکنون بیش از ۶۰ اتحادیه و انجمن صنفی ، همچنین سندیکاها ، شوراها و کانونهای انجمنهای صنفی  با ارسال نامه های جداگانه ، حمایت خود را از گروه ائتلاف برای فردا در انتخابات اتاق اعلام داشته و از اعضای خود نیز خواسته اند روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه با حضور در مصلی تهران  ، پای صندوقهای رای بیایند و به لیست کامل گروه ائتلاف برای فردا رای دهند .

اسامی حامیان گروه ائتلاف برای فردا که تاکنون دریافت شده است  در این لینک قابل دسترسی است.  توضیح این که لیست حامیان گروه ائتلاف برای فردا مرتب در حال افزایش است.