جهانگیری : فراموش نکنیم ۱۹ اسفندی هم هست

باید افرادی انتخاب شوند که با نگاه ملی بتوانند در نهادینه کردن اقتصاد به دست بخش خصوصی پیشگام باشند.

مهدی جهانگیری ، رییس گروه مالی گردشگری: در شرایطی که رکود اقتصادی در تاریخ ایران کم سابقه اعلام شده و تورم های چهل و چند درصدی را پشت سر گذاشته ایم، امیدواریم با تدابیر دولت در فضای دیپلماسی سیاسی، ارتباط و تعامل بیشتر با دنیای خارج برقرار شود تا به عنوان فعالان و جهادگران اقتصادی با سرلوحه قراردادن بخش خصوصی اقتصاد کلان کشور را مدیریت کنیم. بخش خصوصی باید به خودباوری و اعتماد به نفس کامل برسد تا بتواند از حق خود دفاع کند. اگر خواهان رشد بخش خصوصی هستیم، باید از خود شروع کنیم و این موضوع تنها با همت و خود باوری میسر می شود.

متاسفانه تاکنون اصل ۴۴ به صورت درست اجرا نشده است. امروز اگر همه ما ناراحتیم که درخصوص اجرای اصل ۴۴ بد عمل شده واقتصاد دولتی حاکم بوده، دلیل آن این است که صدای ما به گوش مسوولان تصمیم گیر نرسیده است.

اصل ۴۴ نقطه عطف اقتصاد خصوصی در کشور بود، اما اجرای نادرست آن باعث شد تا امروز تنها ۱۲ درصد اقتصاد بیشتر در اختیار بخش خصوصی نباشد. بیش از آنکه مسوولان دولتی مقصر باشند، ما مقصریم که نتوانستیم از حق خود دفاع کنیم. وقتی در انتخابات قبلی اتاق بازرگانی، بخش خصوصی ما مشارکت ۱۶ درصدی داشت، جای تامل و تاسف دارد. اگر اعتقاد داریم اتاق می تواند به عنوان صدای واحد تمام تشکل ها و صنوف برای احقاق حق بخش خصوصی پیشگام باشد، باید از حق خود در مشارکت در انتخابات استفاده کنیم.

باید افرادی انتخاب شوند که با نگاه ملی بتوانند در نهادینه کردن اقتصاد به دست بخش خصوصی پیشگام باشند.

من به عنوان یک فعال بخش خصوصی ایرانی خوشحالم که فضایی به وجود آمده که بیش از ۲۵۰ نفر در انتخابات حضور یافته اند اما نباید فراموش کنیم که ما از جنس بخش خصوصی هستیم و رعایت اخلاق در انتخابات باید در اولویت امور قرار گیرد. نباید فراموش کنیم ۱۹ اسفندی هم هست و چشم در چشمان یکدیگر خواهیم انداخت.

من به عنوان یکی از اعضای گروه «ائتلاف برای فردا» به خود می بالم که میرمحمد صادقی، رئیس یکی از گروه های دیگر به عنوان ائتلاف بزرگ در جمع ما حاضر می شود. این یعنی اخلاق انتخاباتی که رقبا در کنار هم به رقابت می پردازند، اما رفاقت ها را فراموش نمی کنند. باید امروز به گونه ای برای فردای این کشور کار و تلاش کنیم که دیگر غبطه نخوریم که کشور های اطراف با چالش های ما رشد کردند و ما هنوز در حال درجا زدن هستیم. کشور ما ساخته نمی شود جز به دست مردان و زنان فعال بخش خصوصی که تلاش می کنند و این کشور را می سازند.