حمایت انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت

انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت در نامه ای، رسما حمایت خود را از ائتلاف  برای فردا اعلام کرد.

 

beer