حمایت انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران

انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران در نامه ای، رسما حمایت خود را از ائتلاف  برای فردا اعلام کرد.

 

plastic