حمایت جشنواره ملی بهره وری

جشنواره ملی بهره وری در نامه ای، رسما حمایت خود را از ائتلاف برای فردا اعلام کرد.

 

national