حمایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران در نامه ای، رسما حمایت خود را از ائتلاف برای فردا اعلام کرد.

 

olive