حمایت انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران

انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه ایران در نامه ای، رسما حمایت خود را از ائتلاف برای فردا اعلام کرد.

 

juice