اتاق جديد نه سياسي است و نه حزبي

جایگاه اتاق چند پله بالاتر رفت

به گزارش تسنیم، مشارکت در انتخابات به نسبت گذشته بهتر بود. امور اجرایی انتخابات کیفی تر و شفاف تر پیش رفت. انجمن نظارت تصمیم های درستی گرفت و در نهایت، فعالان بخش خصوصی احساس مسئولیت کردند و رأی دادند.

ولی چند نکته در باره این انتخابات حائز اهمیت است:

۱- این انتخابات نشان داد فکر، برنامه و اخلاق می تواند گروهی کم نام و نشان را برنده انتخابات کند.

۲- جهت گیری های سیاسی جایی در اتاق ندارد. تجار و بازرگانان و صنعتگران به فرد سیاسی رأی نمی دهند.

۳- تهییج انتخاباتی به شیوه رقابت های سیاسی در اتاق بازرگانی جایی ندارد.اتاق محل لابی و مشورت است نه محل اعتراض و انکار همه چیز.

۴- آقا زاده ها جایی در اتاق ندارند.اقتصاد عرصه رقابت است.در رقابت فردی پیروز می شود که لیاقت داشته باشد.

۵-اخلاق حلقه مفقوده کنش گری سیاسی و اجتماعی در کشور است. نامزدهای اخلاق گرا برنده این انتخابات بودند.رأی یحیی آل اسحاق که باید او را قهرمان اخلاق نامید معنی دار بود. او در دور های قبل هم بیشترین رأی را داشت.در کنار تخصص،اخلاق هم اهمیت دارد.

ولی در باره ساختار اتاق…

ساختار اتاق مشورتی و شورایی است. پایه های اتاق برهمین اساس گذاشته شده و از زمان مرحوم امین الضرب، خواسته ها صنفی و براساس منافع گروهی بوده است.معمولا اتاق های بازرگانی در خیلی از کشورهای جهان ساختار محافظه کارانه دارد. اتاق جای لابی و مشورت است نه جای مشت های گره کرده و حنجره های پرصدا. اتاق محل لابی با حاکمیت است نه جای تقابل با آن. بیایید تصویری از یک “اتاق پرصدا” و یک “اتاق رایزن” را ارایه کنیم. آن وقت می شود در مورد مزایا و معایب هردو سخن گفت. فرض کنید در انتخابات پیش رو نمایندگانی وارد اتاق می شدند که پارادایم ارتباطی آنها اعتراض و داد و بیداد بود.آن گاه این پرسش مطرح می شد که مگر دولت و حاکمیت چنین رفتارهایی را می پسندیدند؟ مشت های گره کرده، رگ های برآمده گردن، حنجره های آماده فریاد،کلمه های هجومی، فحش و متلک های سیاسی و هرآن چه در این پاردایم قرار می گیرد، به درد اتاق نمی خورد.

این یعنی تقابل و تقابل به هیچ عنوان کمکی به حل مشکلات بخش خصوصی نمی کند.در مقابل فرض کنید نمایندگانی وارد اتاق شوند که با دیدن چند خبرنگار در نشست های رسمی اتاق ذوق زده نمی شوند. زیر بغلشان چند طرح تحقیقاتی است و می دانند در مورد چه مسائلی باید نظر بدهند. با ادبیات خوب سخن می گویند.محترمانه با حاکمیت برخورد می کنند.متلک نمی گویند و به نماینده دولت توهین نمی کنند.

به نظر می رسد گروه جدید، چنین ویژگی هایی دارد.اتاق پوست انداخته است. پوستی که برآمده، نه سیاسی است، نه حزبی است، نه ساختار انحصاری دارد و نه هجومی است.در اتاق جدید همه هستند. انقلابی، اخلاقی، صنعتگر، معدن کار، زن، جوان و پیرمرد.احتمالا اتاق آینده اتاق خوبی خواهد بود.