طولانی شدن انتظارها

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: اینکه وضعیت اقتصاد کلان کشور به یک ثبات رسیده و شاخص‌ها روند تدریجی بهبود را آغاز کرده‌اند، هیچ تردیدی وجود ندارد البته شاید شرایط می‌توانست از این نیز بهتر باشد. درصورتی که قیمت جهانی نفت به این سرعت کاهش پیدا نمی‌کرد همچنین توافقات با گروه ۱+۵ زودتر حاصل می‌شد شاید امیدواری بیشتری در فضای اقتصاد کشور شکل می‌گرفت. اما به‌دلیل اینکه این دو موضوع به اقتصاد کشور به‌نوعی آسیب‌ها و صدماتی وارده کرده است، طبیعتا سال آینده برای اقتصاد کشور سالی توام با فرازونشیب بسیار خواهد بود.

آنچه می‌تواند بیشتر موجب ادامه این حرکت مثبت باشد هنر مدیریت منابع، انضباط دولت در عملکرد، تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم کردن سرعت و سهولت و رغبت بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های مختلف بخش‌های اقتصاد است. اعتقاد من بر این است که در میان اقشار مختلف قضاوت بر اقدامات دولت همگن و همگون نیست. به این معنا که آنهایی که با پیچیدگی‌های اقتصاد و اصول آن آشنایی دارند عملکرد دولت را نسبتا قابل‌قبول و موفق قلمداد می‌کنند و طبیعتا آنانی که خودشان مدیریت را می‌فهمند و تجربه این کار را دارند استنباط دقیق‌تری از سختی و سهولت‌های مدیریت یک کشور ۷۵میلیون نفری را خواهند داشت.

اما در میان توده مردم، امیدهایی برای بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد، اما آنان کماکان بیشتر نتیجه اقدامات را در زندگی روزمره خودشان مورد قضاوت قرار می‌دهند تا اعداد و ارقامی که تحت‌عنوان شاخص و آمار منتشر می‌شود و شاید انعکاس ملموسی در هزینه‌ها و در اتفاقات روزمره زندگی‌شان و وضع اقتصاد نداشته باشد. به‌همین جهت شاید این‌طور بتوان قضاوت کرد که مردم در انتظار بهبود شرایط هستند، اما انتظارشان به‌دلیل موضوعاتی که مضاعف شد بر وضعیت شرایط کنونی کشور که به‌حق مردم به‌خوبی این شرایط را تحمل کردند، قدری طولانی شده است.

امیدوار هستیم که این انتظار در سال آینده با اخبار خوب و خوشی که از گرم شدن روابط ایران با جامعه جهانی می‌شنویم شرایط و شکل بهتری به خود بگیرد و حرکتی که آغاز شده اثر معکوس خود را نمایان کند تا شهروندان بتوانند احساس بهتری نسبت به وضع اقتصاد کشور داشته باشند.