عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح می دهد:

توافق هسته ای بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری می کند

رویترز از کاهش صادرات روزانه نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در نخستین ماه از سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد. این در حالی است که معاون وزیر نفت با صراحت اعلام می کند که کاهش قیمت نفت خام برای شرکت‌های پتروشیمی جای نگرانی ندارد. اما از دید برخی از تحلیلگران به ‌منظور جلوگیری از سود و ضرر در صنعت پتروشیمی، قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی با یکدیگر باید ارتباط داشته باشند. از سوی دیگر واحدهای پتروشیمی امسال به دلیل تردید درباره تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها، در بازار سرمایه با یک شاخص کاهنده رو به رو شدند. تردید و ابهام در تعیین قیمت های خوراک پتروشیمی ها، موضوعی است که می تواند پتروشیمی ها را با تهدید رو به رو کند. اما فرهاد فزونی، از بنیانگذاران و اولین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی ایران بر این باور است که صنایع بالادستی در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده اند اما شرکت های ایرانی توانسته اند از این موقعیت به ظاهر منفی استفاده کنند و متخصصان این حوزه را جذب کنند. گفت و گوی خبرآنلاین با عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران را می خوانید.

 

صادرات نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه شده اند. فکر می کنید در چنین شرایطی برای صنایع بالا دستی و پتروشیمی ها باید چه کاری انجام داد؟

چه کار باید کرد با چه کار می توان کرد، تفاوت دارد. در تمام دنیا صنایع بالا دستی دچار مشکل شده اند و در بسیاری از کشورها تعداد زیادی از کارمندان و متخصصان را به دلیل به وجود آمدن شرایط نامساعد اخراج کردند. خوشبختانه تا جای که من در جریان هستم و اطلاع دارم در کشور ما چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است و یکسری از شرکت های که در صنایع بالا دستی فعالیت دارند هنوز به کار خود ادامه می دهند. این در حالی است که این شرکت ها از این فرصت به ظاهر منفی استفاده کردند و متخصصین که شرکت های بزرگ دیگر آنان را از کار بیکار کردند جذب کردند و از توانمندی های این افراد متخصص استفاده می کنند. بنابراین تصور من این است که اگر کمی تحمل و صبر داشته باشیم صنایع بالا دستی ما می توانند از متخصصین خبره و خوب جهان استفاده و آنان را جذب کنند و از این طریق به نوعی به اقتصاد کشور کمک کنند.

 

از دیدگاه شما چشم انداز سال آینده اقتصاد در صورت توافق هسته ای چه خواهد بود؟

باید به این موضوع از دو منظر نگاه کرد. اولین نگاه، بخش دولتی است که به علت کاهش درآمد نفت مقداری دست و پای آن بسته است و نمی تواند فعالیت خود را گسترش و کار خاصی انجام دهد. اما در مقابل اگر این توافق هسته ای صورت بگیرد بخش خصوصی تمایل و علاقه بیشتری برای سرمایه گذاری و وارد گود شدن از خود نشان خواهد داد و فعالیت آن بیش از گذشته خواهد شد. به اضافه اینکه بخش خصوصی قادر است که سرمایه گذارهای خارجی را هم جذب کند و همین امر می تواند کمک بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

 

بخش خصوصی برای تحق این هدف چه کار می تواند انجام دهد؟

بخش خصوصی باید میزان مطالبات و خواسته های خود از دولت را کاهش دهد تا دولت بتواند به امور و کارهای مرتبط با خود بپردازد و طبق همین رویه سال های بعد هم در سرو سامان بخشیدن به اقتصاد کشور پیشتاز باشید. زیاده خواهی بخش خصوصی از دولت و توقع بی جا می تواند در کند شدن رشد و توسعه اقتصاد تاثیرگذار باشد.