سوخت قاچاق ، در ترکیه تبدیل به کالا شده و وارد ایران می شود

قیمت گازوییل و بنزین در ترکیه نزدیک به شش هزار تومان است و در ایران کمتر از یک هزار تومان، اما ایران پر از کالاهای ساخت ترکیه است و سهم کالاهای ایرانی در بازار ترکیه بسیار ناچیز است و حتی می توان گفت خبری از کالاهای ایرانی در ترکیه نیست.

حجم قاچاق سوخت طبق آنچه که منابع رسمی می گویند، در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است، پدیده ای که به رغم آگاهی نسبت به حجم بالای آن و حتی گلوگاههای اصلی قاچاق سوخت در کشور، نه جلوی آن گرفته شده و نه میزان آن کاهش یافته است. کمااینکه با افزایش دامنه اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای منطقه، حجم قاچاق سوخت از کشور رو به افزایش هم می گذارد.

این مسئله به نوبه خود این شائبه را ایجاد می کند که این حجم از قاچاق سوخت با حمایت برخی یا گروههایی صورت می گیرد که از رانت و روابط خاصی برخوردارند.

مسئله اما آنجاست که این حجم بالای قاچاق سوخت نه تنها به عنوان یک اقتصاد زیرزمینی به کشور آسیب وارد می سازد که تبعات آن دامنگیر سایر بخشهای تولید هم می شود.

در این خصوص، “علی شمس اردکانی”، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر حجم بالای قاچاق سوخت در کشور و ضعف ابزارهای اجرایی برای مبارزه واقعی با این پدیده، به صدای اقتصاد گفت: در این زمینه پیشنهاد مشخص ما برای مبارزه قیمتی با قاچاق سوخت، براساس برنامه پنجم توسعه این بود که فاصله فاحش قیمت سوخت در ایران و ترکیه تعدیل شود. در حال حاضر قیمت سوخت در ترکیه بعد از کاهش قیمتها، حدودا ۲۴ برابر ایران است، بنابراین قاچاق این محصول همچنان با سود کلانی همراه است.

وی توضیح داد: قاچاقچیان روزانه حجم بالایی از سوخت را به کشورهایی از جمله ترکیه می برند و با فروش آن به چندین برابر قیمت خرید خود، پول هنگفتی کسب می کنند، این پول ها نیز عمدتا در همان ترکیه تبدیل به کالا شده و در قالب کالا وارد ایران می شود. این افراد کالاهای وارد شده به ایران را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار ایران می فروشند زیرا آنها سود اصلی خود را از همان نخستین مرحله قاچاق به دست آورده اند.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه اغلب کالاهای وارداتی توسط این افراد شامل پوشاک، کفش و مواد خوراکی است، عنوان کرد: این نوع واردات کالا و ارزان فروشی آنها در بازار داخل، به تولید داخلی نیز آسیب می رسانند. کمااینکه در برخی موارد دیده شده این افراد، کالاهای ایرانی صادر شده به ترکیه را خریداری کرده و دوباره به ایران صادر می کنند، اینها همان کالای ایرانی را با قیمتی پایین تر در بازار داخل به فروش می رسانند.

شمس اردکانی ضمن اشاره به اینکه همه این مسائل از قیمت گذاری نادرست انرژی در کشور ناشی می شود و دامنه آن به بخشهای مختلف تولیدی می کشد، گفت: در حال حاضر قیمت گازوییل و بنزین در ترکیه نزدیک به شش هزار تومان است و در ایران کمتر از یک هزار تومان، اما ایران پر از کالاهای ساخت ترکیه است و سهم کالاهای ایرانی در بازار ترکیه بسیار ناچیز است و حتی می توان گفت خبری از کالاهای ایرانی در ترکیه نیست.

به گفته وی: آنها با سوخت ۶ هزار تومانی تولید می کنند و صادراتی به مراتب بالاتر از ما دارند و ما با سوخت یارانه ای تولید می کنیم و هر روز بر تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده می شود. قیمت گذاری نادرست سوخت برای اقتصاد کشور نتایج مثبتی به همراه نداشته است.

رییس انرژی اتاق ایران خاطرنشان کرد: مشکل اصلی قیمت گذاری سوخت به لحاظ رویکرد مجلس و نمایندگان پارلمان است. متاسفانه اغلب نمایندگان مجلس ما اقتصاد نمی دانند و نتیجه اش هم مشکلات این روزهای اقتصاد ماست.