نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس

اقتصاد ایران سال آینده با دو روی سکه رو به رو خواهد بود

mafi

ما با دو روی سکه رو به رو هستیم که یک طرف آن رکود اقتصادی است و عدم توافق هسته ای است و روی دیگر آن توافق هسته ای و پیشرفت و گشایش اقتصادی است.

به گزارش صدای اقتصاد شریف نظام مافی مدیرعامل شرکت سوئیسی بویلر در تهران و منطقه آسیا میانه و نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس است با او درباره آینده اقتصاد ایران در سال آینده گفت و گو کرده ایم.

 

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران باشد؛ شما آیا این پیش بینی ها را قبول دارید یا نه و فکر می کنید اگر سال سختی در پیش است چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

ما با دو روی سکه رو به رو هستیم که یک طرف آن رکود اقتصادی است و عدم توافق هسته ای و روی دیگر آن توافق هسته ای و پیشرفت و گشایش اقتصادی است.

 

حالا اگر با روی بد این سکه مواجه شویم و نتوانیم با کشورهای ۱+۵ به توافق برسیم باید چه کارهایی را انجام بدهیم؟

خب اگر عدم توافق داشته باشیم شاهد رشد تورم و ارزش دلار در کشور خواهیم بود و در آن زمان فکر می کنم با یک اقتصاد کاملا بسته در کشور روبه رو خواهیم شد و در آن زمان نیاز به این خواهیم داشت که دولت دخالت بیشتری کند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، برای اینکه درآن شرایط ممکن است با شرایط بحرانی و سختی رو به رو شویم و در این سناریو پیش بینی می کنم که بخش خصوصی تا حدود زیادی از بین برود منظورم این است که خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط از بین می روند و نمی توانند خودشان را نگهدارند و تنها شرکت های بزرگ می توانند خودشان را به نوعی زنده نگهدارند. در شرایط عدم توافق قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به نظرم بزرگ ترین لطمه ای که خواهیم خورد از عدم توافق کاهش قدرت خرید مردم است چون تورم بالا می رود.

 

حالا در سناریوی توافق چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

ما شاهد رشد اقتصادی و تولید در کشور خواهیم بود و شرکت های خارجی و چند ملیتی برای سرمایه گذاری در کشور اقدام خواهند کرد و در نتیجه شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود. البته ما باید بتوانیم به شرکت های چند ملیتی نشان دهیم که ایران یک قدرت منطقه ای از نظر اقتصادی است و در آن شرایط گشایش اقتصادی قشنگی به وجود خواهد آمد.