مرامنامه

 • ارزشهای بنیادین
 • پایبندی به قوانین کشور و احترام به عرف مذهبی و ایرانی جامعه
 • ارجحیت منافع ملی به ملاحظات شخصی، بنگاهی، قومی، منطقه‌ای، صنفی و مانند آن
 • رعایت اخلاق حرفه ای و خودداری از سوء استفاده از موقعیت اتاقی
 • تمرکز بر اقتصاد و کسب و کار و  ممانعت از ورود جریانات سیاسی به اتاق
 • پیگیری مجدانه منافع بخش خصوصی ایران
 • تقویت جایگاه اتاق ایران بعنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه و همچنین تعامل فعال با دولت در جهت حل مشکلات اقتصاد و کسب و کار

 

 • بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی
 • حمایت از شکل‌گیری ” بنگاه‌های بزرگ غیر دولتی ایرانی” در طراز رقابت جهانی
 • حمایت هوشمند از رشد و بالندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق رفع موانع، توسعه کمک‌های فنی، آموزشی، حمایت‌های قانونی و دفاع موثر از آنها بالاخص در کمیسیون‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک
 • تلاش برای ایجاد اجماع و اراده ملی در بهبود فضای کسب و کار و مشارکت در درمان معضلات این فضا، بالاخص:
 • کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تسریع واگذاری امور اجرایی‌ به مردم
 • مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین مزاحم
 • مبارزه با فساد و رانت
 • منصفانه و معقول کردن قراردادهای بانکی
 • هدایت نظام مالیاتی کشور به سمت رسالت” تنظیم اقتصاد ملی” و “رعایت عدالت مالیاتی”
 • برون‌نگر کردن اقتصاد ایران و کمک به گسترش تعاملات اقتصادی
 • تدوین و پیگیری تصویب آیین‌نامه‌ها، قانون بهبود مستمر کسب و کار و اجرایی کردن این قانون مهم
 • پیگیری برای تصویب قانون جدید اتاق و اصلاحات لازم در قانون کار و قانون مالیاتی

 

 • اصلاح و توانمندسازی اتاق
 • شفافیت و پاسخگوئی به اعضاء بالاخص در مسائل مالی
 • تقویت بنیه حرفه‌ای و مدیریتی اعضا هیات نمایندگان
 • بازسازی بنیادین و ارتقای دبیرخانه، معاونت‌ها و دفاتر اتاق
 • تقویت توان کارشناسی و افزایش پوشش تشکل‌ها و ارتقای جایگاه تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط کشور
 • توجه خاص به ارتقای توان کارشناسی اتاق
 • تقویت و افزایش توان خدمت‌دهی اتاقهای مشترک و کمیسیون‌ها
 • کاهش بروکراسی در اتاق