ویژگی های اتاق فردا

اتاق فردا اتاقی است که:

 1. آینده نگر و آینده پژوه باشد و برای بهره‌گیری از فرصت‌های فردا در بخش خصوصی و همه کشور جنب و جوش ایجاد کند.
 2. اعضایش را مهم‌ترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارهایش از قبیل آموزش، اطلاع رسانی، شبکه‌سازی تجاری و ارائه مشاوره باعث رشد و توسعه مستمر ایشان شود.
 3. به جهانی شدن اقتصاد ایران همت بگمارد و بصورت حرفه‌ای در تعامل با اتاق‌های سایر کشورها، پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را تقویت کند.
 4. از تبدیل شرکت‌های بهره ور ایرانی به بازیگران با قدرت رقابت جهانی حمایت موثر کند.
 5. کانون اندیشه و بازتاب دهنده همه ی صدا های بخش خصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسب و کار راه‌کارهای خلاقانه ارائه کند.
 6. پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای تحقق آن با جدیت تلاش کند.
 7. کارآفرینان جوان را به عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارتمندی آنها برنامه داشته باشد.
 8. زمینه ساز توسعه حوزه‌های نوین کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد.
 9. با همکاری نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و بهره گیری از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، قطب مشورتی مورد اعتماد سه قوه باشد.
 10. با احترام به همه گرایش‌های سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند.
 11. پیگیر امنیت سرمایه گذاری و زمینه ساز رقابت در اقتصاد کشور باشد.
 12. به مسئولیت‌های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد.